เมื่อ วันที่ 23 ต.ค. 65 (เวลา 07.30 น. ) พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล รวม 5 นาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) โดยมี นายเลิศยศ แย้มพร้าย
นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานพิธี นำส่วนราชการต่างๆ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมพิธี
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ   ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จว.ประจวบฯ


ประมวลภาพ
   
   
   
   

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373