เมื่อ วันที่ 6 เม.ย. 65 (เวลา 10.00 น.) ร.ต.อ.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล ชุด จิตอาสา
รวม 11 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " โดยมี นาย เลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานพิธี พร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา รวม 120 คน ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดใน ปรับปรุงภูมทัศน์ บริเวณวัดเขาโบสถ์
(พระอารามหลวง) อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
                 โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด


ประมวลภาพ
   
   
   
   
   
   
   

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373