ผู้บังคับบัญชา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147

พ.ต.ท.อาคม  การบรรจง
ผบ.ร้อย ตชด.147
           
   
ร.ต.อ.สมบูรณ์    นาคอ่อน
รอง ผบ.ร้อย ตชด.147
 
 
ร.ต.อ.วัชรินทร์    พัฒจันทรจุล
รอง ผบ.ร้อย ตชด.147


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373