ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373